Fruktuositet, (af lat. fructuosus frugtbar, frugtbringende, af fructus frugt), frugtbarhed.