Frou-frou, (fr., dannet som lydord), raslen af silketøj.