Frontologi, (af lat. frons, frontis forside + gr. -logi), læren om fronterne mellem varme og kolde luftmasser.