Fritidsfiskeri, bierhvervsfiskeri med garn, ruser og krog. Fangsten må ikke omsættes, da fritidsfiskeri ikke må drives som erhverv, ligesom der er begrænsninger på hvor mange fangstredskaber, der må anvendes, og der skal løses fritidsfiskertegn.