Fristad, suveræn stat bestående af en by med nærmeste omgivelser, der ikke var underlagt fyrster og bisper, men fungerede som uafhængig republik ofte i forbund med andre byer som fx hansestæderne. De frie byer blomstrede i senmiddelalderen, men de fleste blev i 1500-1600-t. underlagt fyrstemagten. I Danmark nåede København og Malmø under Grevens Fejde 1534-36 tæt på at opnå status som fristæder. Det kendteste eksempel i moderne tid er Danzig (Gdańsk), som 1920-39 havde fristadsstatus under opsyn af Folkenes Forbund.