Frihedsberøvelse, indespærring, tilsidesættelse af lokalfriheden, dvs. friheden til selv at bestemme sit opholdssted. At tvinge en person til at forblive på et forholdsvis afgrænset område i et ikke ubetydeligt tidsrum kan være strafbart som frihedsberøvelse i medfør af Straffeloven § 261. Politiet kan have beføjelse til at foretage frihedsberøvelse i form af anholdelse, og retten kan træffe beslutning om fængsling af en sigtet person. Frihedsberøvelse kan desuden være sanktion i en straffesag i form af fængsel eller som særforanstaltning over for psykisk afvigende lovovertrædere. Se også administrativ frihedsberøvelse og frihedsstraf.