Frigoplate, (af eng., af lat. frigus kulde + platta, af plattus flad, gr. platys bred, flad), frostplade til afkøling af letfordærvelige madvarer i vinduesudstillinger osv.