Fribord, skibsteknisk betegnelse for den del af en båds eller et skibs sideklædning, der er mellem vandoverflade og ræling eller vandtæt dæk. Fribord er et mål for fartøjets reserveopdrift og dermed dets mulighed for at klare sig i dårligt vejr og ved havari. Internationale regler bestemmer mindste fribord for fragt- og passagerskibe. Se også skibsmåling.