Frenolog, (gr. freno- + -log), person, der beskæftiger sig med frenologi.