Fremmedkapital, den del af en virksomheds kapital, som indskydes af virksomhedens långivere, kreditorer, fx leverandørkredit, banklån eller kreditforeningslån. I modsætning til virksomhedens ejere har långiverne på forhånd et juridisk krav på forrentning og kapitaludtræk. Opfyldes dette krav ikke, kan virksomheden begæres konkurs. Under sædvanlige forhold får fremmedkapitalen en mindre forrentning end egenkapitalen, da den i mindre grad er risikobehæftet. En virksomheds sammensætning af forskellige former for egenkapital og fremmedkapital betegnes dens kapitalstruktur.