Fremlån er en låners udlån af det lånte. Ifølge 5-8-12 i Christian 5.s Danske Lov fra 1683, kan en ejer forlange en udlånt genstand tilbage, hvis låneren uberettiget disponerer over den, bl.a. ved fremlån.