Frekvent, (af lat. frequens hyppig), med et vist svingningstal.