Frekvensmodulation, FM, metode, der anvendes i kommunikationsteknik til at transmittere et signal, fx tale eller data, ved hjælp af en bærebølge med konstant amplitude. Bærebølgens frekvens ændres (moduleres) omkring en konstant middelfrekvens i overensstemmelse med signalet, som kan gendannes i modtageren ved demodulation. Metoden benyttes bl.a. ved udsendelse af radio- og tv-programmer og i mobiltelefoni. Frekvensmodulation giver en god transmissionskvalitet, men kræver større båndbredde end det transmitterede signal. Metoden benyttes også til transmission af digitale signaler.