Freelance, som får betaling pr. arbejdsopgave og ikke er fastansat.