Fredsdommer, dommer i det engelske common law-system, men også kendt i fransk retspleje. Den engelske fredsdommer (Justice of the Peace) blev i løbet af 1300-t. en nøgleskikkelse i lokaladministrationen, idet han gradvis overtog den ældre sheriffs funktioner i retspleje og administration. Hvervet var ulønnet og blev for det meste varetaget af grevskabets mest ansete jordbesidder. I moderne tid er fredsdommerens administrative opgaver overtaget af kommunale myndigheder. Se Magistrates' Court.