Freak, (af eng. freak, måske af dialektal opr.), person, der går til bunds på grund af narkotikamisbrug.