Fragtmarked, inden for søtransport forskellige former for marked, som reguleres af samspillet mellem transportbehovet og udbuddet af egnet og ledig skibstonnage. Markedsniveauet måles generelt i dollar pr. t eller i timecharterhyre, dvs. skibsleje pr. dag. Fragtmarkederne defineres dels efter geografiske områder, dels efter skibstyper og varearter. Geografisk definerede markeder er fx Atlanterhavs- og Fjernøstenmarkederne samt USA-havne i Den Mexicanske Golf til Japan og fra Europa til Fjernøsten. Som følge af områdernes betjening af forskellige skibstyper fremkommer sondringen mellem især container-stykgods- og bulk-tørlast-markedet. På tankmarkedet transporteres varer på råolie-, olieprodukt-, kemikalie- og gasmarkedet. Inden for varearter er de toneangivende markeder korn-, olie-, kul- og malmmarkederne.