Fragilitet, (af lat. fragilitas), skørhed; skrøbelighed.