Frøbregner, Pteridospermales, pteridospermer, gruppe af forskelligartede, uddøde frøplanter med store, bregnelignende blade. Slægten Glossopteris var almindelig på superkontinentet Gondwana.