Frälse, svensk begreb fra middelalderens landskabslove og forordninger fra slutningen af 1200-t. En "frälseman" var en fri mand, dvs. fri fra trældom og senere også fra skatter som kongens tjener mod krigstjeneste til hest. De sidste frälse-privilegier afskaffedes først omkring 1900.