Fourer, (af fr. fourrier, af lat. fodrarius den, som skal sørge for foder), underofficer, der skaffer og fordeler levnedsmidler og penge til soldaterne.