Fouling, (eng., af foul blive begroet (om skibsbund)), tilgroning af skibe, bolværker o.l. med alger og dyr.