Fotoxylografi, (gr. foto- + xylografi), træsnit, der er skåret efter et på træ overført fotografi.