Fotoluminescens, genudsendelse af lys fra et materiale med en fra det absorberede lys ændret frekvens, der er karakteristisk for materialet. Fx udsender visse krystallinske bjergarter synligt lys, når de bestråles med ultraviolet lys. Udsendelsen af det synlige lys kan, når man slukker for det ultraviolette lys, enten ophøre straks (se fluorescens) eller vedvare kort tid efter (se fosforescens). Fotoluminescens anvendes til identifikation af små mængder af urenheder og benyttes fx til afsløring af forfalskninger.