Fotokromatisk terapi, (gr. foto- + kromatisk, + terapi), sygdomsbehandling med farvet lys.