Fotografisk betyder ‘som vedrører fotograf’ eller ‘som vedrører fotografi’.