Fotofon, (gr. foto- + -fon), apparat til overførelse af lyd ved hjælp af lysstråler.