Fotofaksimile, (gr. foto- + lat. faksimile), et ad fotografisk vej frembragt faksimile.