Fossiliografi, (af lat. fossilio- + gr. -grafi), beskrivelse el. afbildning af forstening.