Fossil, (af lat. fossile, af fossilis opgravet), spøgefuldt ældgammel.