Fosforit, (af fosfor og -it), sedimentær fosfatbjergart, hvis hovedmineral er apatit. Fosforit findes i lag, der er fra få centimeter til adskillige meter tykke. Den består af afrundede korn, oftest ca. 2 mm i diameter (oolitter), der opbygges af koncentriske lag af apatit aflejret omkring små korn af kvarts, ler, pyrit, carbonat og/eller organisk materiale. Større korn kaldes fosfatnoduler. De største forekomster dannes langs kontinentkyster, hvor dybt, koldt oceanvand mættet med fosfationer stiger op på kontinentalranden. På 200-400 m dybde sker en udfældning, fordi havvandet bliver overmættet pga. lavere tryk og højere temperatur. Store fosforitforekomster findes i det vestlige USA og Nordafrika og er dannet hhv. i Perm- og Tertiærperioden. I dag dannes fosforit ud for kysterne af Chile, Namibia og det østlige Australien. Fosforit er det vigtigste mineral til fremstilling af fosfatgødning.