Forvalter, person, der kan lede arbejdet og træffe beslutninger mht. driftsledelse på vegne af en arbejdsgiver, men som også kan arbejde manuelt; måske bedst kendt fra landbruget, se landbrugsuddannelser.