Forudhold, musikalsk betegnelse for en som regel dissonerende tone, der ved overgangen fra en akkord til en anden bliver liggende (overbindes) i samme stemme, hvorefter den føres trinvist videre. I denne proces er betoningsforholdene af afgørende betydning: 1. akkord er ubetonet, 2. akkord (med forudhold) betonet, 3. akkord (med opløsning) ubetonet. Forudhold kaldes også bindings- eller synkopedissonans.