Fort, (af fr. fort, af lat. fortis 'stærk'), lukket befæstningsanlæg med forsvarsmuligheder i alle retninger i modsætning til et batteri, der er helt åbent og kun har forsvar mod den retning, hvorfra angreb kan ventes.