Forsvarsattaché, titel på officer, der er udsendt af Forsvarsministeriet og diplomatisk anmeldt ved en dansk bilateral repræsentation. En forsvarsattachés opgave består i at følge med i og indberette om opholdslandets forsvar og forsvarspolitik samt bistå det danske forsvar i forbindelse med fx besøg, uddannelse og anskaffelse af forsvarsmateriel. En forsvarsattaché anmeldes normalt som fælles for de tre værn, men kan tillige anmeldes som militærattaché, flådeattaché eller flyverattaché. Denne opdeling efter værn benyttes en del på større udenlandske repræsentationer.