Forstkandidat, uddannelse i skovbrugsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet med kandidatbetegnelsen cand.silv. Uddannelsen består af tre års bacheloruddannelse og to års overbygning. Uddannelsen sigter mod erhvervs- og samfundsfunktioner inden for forvaltning og udnyttelse af skov- og naturresurser i bredeste forstand.