Forskydningsspænding, forskydningskraft pr. arealenhed. På et tænkt snit i en konstruktion virker der gensidige kræfter. Inddeles snittet i et stort antal små arealer, vil der på et lille areal a virke en lille kraft med komposant q i arealets plan. Forholdet q/a = τ kaldes forskydningsspændingen; den opløses i komposanter τx og τy efter x- og y-akser på snittet.