Forskole, skole på landet, der fra 1856 omfattede børn fra de første to eller tre årgange. Forskolen, der ofte lå i en selvstændig bygning med bolig til lærerinden, var i alle årene en arbejdsplads for kvinder. De første forskolelærerinder blev dimitteret fra Th. Langs Skole i 1892. Samme år blev der oprettet en 1-årig uddannelse på Statens Forskoleseminarium i Vejle og snart efter flere private forskoleseminarier; senere blev uddannelsen forlænget til 11/2 år og i 1954 til 21/2 år. Uddannelsen ophørte med læreruddannelsesloven af 1966. Forskolen var pga. den lave løn til lærerinden en billig løsning for landkommunerne, og den gav samtidig de mindre børn en mulighed for at gå i skole tæt på hjemmet i et overskueligt miljø.