Forsikringsmedicin, lægeligt ekspertområde, som omfatter helbredsvurdering ved oprettelse af en forsikring eller ved udbetaling i henhold til en forsikringsaftale, hvor en helbredsrisiko indgår i forsikringsgrundlaget. Forsikringsmedicin er aktuel ved fx livs-, pensions-, ulykkes- og sygeforsikring, hvor der ved oprettelsen indsendes helbredsoplysninger, evt. suppleret af en lægeerklæring, til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabets læge vurderer den forsikringssøgendes helbredsrisiko på baggrund af en dansk risikoskala, der ligner tilsvarende skalaer i andre nordiske lande. Den medicinske risikofastsættelse omsættes af en forsikringsstatistiker (aktuar) til et præmietilbud. Når en forsikringsbegivenhed indtræder, fx invaliditet, foretages en forsikringsmedicinsk vurdering af invaliditetsgraden på baggrund af aktuelle helbredsoplysninger. Herefter vurderes det, om udbetaling til den forsikrede kan ske på baggrund af policebetingelserne.