Forsikringsmatematik, anvendt matematisk fag, der beskæftiger sig med kvantitativ analyse af de former for økonomisk risiko, som kan forsikres. Forsikringsmatematik omfatter opstilling af sandsynlighedsmodeller for det tilfældige forløb af skader, gennemførelse af statistiske analyser med sigte på at afprøve og tilpasse modellerne til praktiske erfaringer samt udvikling af metoder, der kan hjælpe til at bringe den forsikringsmæssige og finansielle risiko under kontrol gennem præmiefastsættelse, reservehensættelse, genforsikring og investeringsstrategi. Faget benytter begreber og metoder fra forskellige basisfag, specielt matematik, matematisk statistik og økonomi, men stiller også egne spørgsmål: Hvad er risiko, hvorledes kan risiko fordeles mellem de individuelle aktører på et forsikringsmarked, og hvordan kan forsikringssystemer bedst udformes, når der stilles krav om solvens for ordningen som helhed og rimelig sammenhæng mellem præmier og ydelser for den enkelte deltager? Lov om forsikringsvirksomhed kræver, at ethvert livsforsikringsselskab ansætter en forsikringsmatematiker, en såkaldt ansvarshavende aktuar.