Forometer, (af gr. ferein føre, bære + -meter), apparat til måling af fx bjælkers og hvælvingers bæreevne.