Formue, persons, virksomheds eller forenings mv. beholdning af aktiver, fx fast ejendom, værdipapirer og indestående i pengeinstitutter. Nettoformuen udregnes ved fra aktiverne at fratrække vedkommendes passiver, fx pantebrevsgæld og lån i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.