Formodstand, elektrisk modstand, som sidder foran en anden komponent (fx en transistor) eller et elektrisk kredsløb. Formodstanden tilpasser de elektriske arbejdsbetingelser og fungerer evt. tillige som beskyttelse for den anden komponent.