Formildende omstændighed, aspekt ved et strafbart forhold, som taler for at udvise lempelighed mht. sanktionens strenghed. Lovovertrædelsen kan måske være af mindre grov eller farlig karakter; gerningsmanden er måske meget ung, evt. meget gammel og ikke tidligere straffet; han eller hun kan have handlet under et vist personligt eller socialt pres eller ud fra et uegennyttigt motiv. Se også strafudmåling og strafnedsættelse.