Formicatio, (lat.), myrekryb; kløe i huden (som af myrer).