Formativ, (af fr. formatif, af lat. formatus, af formare danne, forme), dannende; formgivende.