Forkontrakt er en aftale, der forpligter løftegiveren til senere at indgå en aftale under visse nærmere angivne betingelser. Hvis en gyldig forkontrakt misligholdes, kan løftegiver efter omstændighederne blive erstatningsansvarlig.