Forkarl, ledende medhjælper på en gård med flere ansatte i markbruget. Betegnelsen er næsten helt forsvundet med landbrugets øgede rationalisering og specialisering.