Forecast, (eng. forudsigelse), forudsigelse af den fremtidige udvikling på et bestemt område; prognose.