Forcere, (af fr. forcer), tvinge; forstærke; overdrive; åbne med magt; trænge igennem; storme.